Ромкалк

Ромкалк

РОМКАЛК е състав на микрочастичен варовик, който реагира ефективно с киселинни съединения в почвата. Вкисляването на почвите е резултат на различни външни действия (торене с азотни торове, киселинни дъждове и други), както и на протичащите процеси в почвите при отглеждането на различни култури. Фермерите който използват традиционен варовик се оплакват от липсата на ефективен, перфектно оформен продукт, който гарантира висока производителност.
Гранулите, произведени от РОМКАЛК са стабилни и не се разпадат или залепват, лесни са за употреба, транспортиране и съхранение. Кръглата и твърда гранула на определена фракция позволява равномерно разпространение на полето. В сравнение с прахообразните варовикови продукти, използването на гранулиран варовик значително намалява загубата на продукта от вятъра. Благодарение на високите свойства на абсорбиране на вода, РОМКАЛК се разтваря бързо и прониква в почвата след нанасяне.
Съставен само от натурални съставки, РОМКАЛК е напълно безопасен и идеално пригоден за биологично земеделие. С него лесно се поддържа оптимално ниво на рН, чрез прилагане на подходящи дози от гранулата.
РОМКАЛК е подходящ за всички видове почви в зърно-производството, овощарството и градинарството. Системното използване на РОМКАЛК подпомага ефектовността на другите минерални торове, елиминира отрицателните ефекти на токсичните вещества в почвата и увеличава добива на реколтата.

Средни норми за варуване в кг/дка

Вид почва   
pH на почва> 4,54,5 - 5,5≤ 5,5
Песъчливи и леки352515
Средно и тежко
глинести
504030