Ризобиум

Ризобиум

Това е серия от продукти на Ризобиум за третиране на семена на бобови култури. Той съдържа чисто лиофилизиран щам от грудкови бактерии, характерни за даден растителен вид. Концентрацията на бактериите в препарата е мин. 10⁹, което е най-високата концентрация на бактерии за бобови култури налични на пазара. Бактериите се произвеждат по начин, който гарантира висока жизненост и концентрация, благодарение на които препаратът е стабилен и позволява да се постигне желания ефект.
Използването на Ризобиум при третирането на семена не само подобрява добива на културата, но също така обогатява почвата с азот и други продукти на бактериален метаболизъм, като по този начин увеличава плодородието на почвите. Те са в състояние да задоволят до 60 – 70% от потребностите на нахута от азот, чрез фиксацията му от атмосферата.

Таблица за употреба

ПродуктОпаковкаДоза
Ризобиум1 кг100гр/100кг