Листни торове

АДОБ предлага широка гама торове с микроелементи и неорганични химични вещества, собствена търговска мрежа изградена въз основа на дългогодишен опит в международната търговия. Предприятието разполага с отдел за научноизследователска и развойна дейност, както и с производствени линии за течни и твърди торове.
АДОБ е производител на листни торове, известни под наименованието АЗОСОЛ®, произведени по лиценз на BASF AG. В производствената линия са включени също така широка гама хелатирани микроелементи с EDTA, IDHA, DTPA и HBED съгласно технология, разработена съвместно с фирма BAYER AG. Отделът за научно-изследователска дейност разработва и смеси на микроелементи от състав адаптиран към индивидуалните изисквания на фермерите.
Благодарение на уникалните технологични процеси АДОБ се превърна в основен износител на торове като калциев сулфат, магнезиев нитрат и магнезиев сулфат дистрибутирани в над 80 страни на всички континенти. С непрекъснатото усъвършенстване на производствената технология, постоянното подобряване на състава на торовете и опазването на околната среда, АДОБ се превърна в един от водещите производители на торове в Полша и в света.
Производството на торове се извършва в завода в Познан и във Вроцлав.

Защо хелати?
Хелатизираните микроелементи осигуряват правилен хранителен статус на растенията и ги поддържат в добро здраве и състояние. Хелати IDHA за разлика от повечето хелатиращи агенти налични днес на пазара, са биоразградими. За 28 дни, 70% от IDHA се разлага от почвените микроорганизми. АДОБ произвежда под формата на хелати също единични микроелементи като манган, мед, цинк и желязо.

Азосол 36 Екстра

Азосол 36 Екстра е листен тор с високо съдържание на азот, магнезий и микроелементи. Той е предназначен за торене на всички земеделски култури, зеленчукови, зърнени, лозови насъждения и овошки.

още ..

АДОБ Бор

Листен тор с високо съдържание на бор. АДОБ Бор е високо концентриран листен тор, предназначен за чувствителните култури, по-специално за тези с недостиг на бор: рапица, слънчоглед, лавандула, картофи, бобови култури, люцерна, овошни градини, зеленчуци.

още ..

АДОБ Цинк

Многокомпонентен листен тор с високо съдържание на цинк усвоим от растенията. Торът АДОБ Zn е предназначен за снабдяване на културите с недостиг на цинк: царевица, бобови растения, захарно цвекло, картофи и овощни градини.

още ..

АДОБ Сяра

АДОБ Сярата е твърд листен тор на микрогранули без прах. Продуктът не се втърдява и се разтваря много бързо във вода. АДОБ Сярата е необходима за допълване на основното торене, особено при неблагоприятни условия като ниски температури, суша и понижено Ph.

още ..