Баркли Галъп® 360

Баркли Галъп® 360

Баркли е семейна ирландска компания, посветена на доставката на продукти за растителна защита в продължение на повече от 30 години. Основана е в Дъблин, напълно интегрира дейностите си – осигурява регистрация, производство и разпространение в цяла Европа и извън нея. Въпреки, че основният им фокус е глифозат, те също така се специализират в растяща гама от хербициди и фунгициди за широкия пазар.

Баркли Галъп 360 е неселективен листен хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Той се транспортира от третираните вегетативни части до подземните корени, ризоми и столони. Първоначалните симптоми са пожълтяване на листата, което се вижда по-бързо при житните и по-бавно при широколистните плевели. Важно условие при третирането е плевелите да имат достатъчна листна маса и да са в активен растеж. За избягване на появата на резистентност към продукта е необходимо да се спазват указанията за употреба.

Състав

ПродуктОпаковкаДоза л/дка
Баркли Галъп
(360 г/л глифозат)
20 л
1000 л
400-1200 мл/дка