Атполан Сойл Макс

АТПОЛАН СОЙЛ МАКС

АТПОЛАН СОЙЛ МАКС е многофункционален адювант за хербициди при почвено приложение. Той съдържа високо рафинирано минерално масло като прилепител и метилов естер на растително масло, който активира действието на хербицида.
Атполан Сойл Макс е добавка от ново поколение за продукти растителна защита, биостимулатори и други агрохимикали използвани в почвеното приложение. Благодарение на внимателно подбраната смес от масла и повърхностноактивни вещества, тя проявява широкоспектърно действие.
При почвените хербициди помага за:
• тяхното активиране чрез увеличаване на разтворимостта на активното вещество;
• оптималното локализиране на активното вещество в зоната на покълване на семена на плевелите;
• по-добър контакт с почвените частици и лесно абсорбиране на хербицида от плевелите;
• увеличаване на хербицидната ефективност, особено при по-неблагоприятни условия (суша, силни валежи…);
• ограничаване на фитотоксичността на хербицида към културите;
• ограничаване на движението на хербицида дълбоко в почвения профил и замърсяването на подпочвените води;
Ефективността на почвените хербициди е повлияна от много ограничаващи фактори. Например действието на хербициди често е ненадеждно поради:
• неравномерното разпределение на активното вещество върху повърхността на почвата и в зоната на кълняемост на плевелите;
• ниска влажност на почвата, която възпрепятства хербицида да достигне до плевелите и приемът му в точното количество;
• прекомерни валежи – измиване на хербицида извън зоната на поникване на плевелите – до кореновата зона на културата или извън нея, това може да доведе до фитотоксичност на одглежданата култура и замърсяване на подпочвените води.
Атполан Сойл Макс може да се използва с всички почвени хербициди на пазара, препоръчва се за препарати съдържащи: тербутилазин, пендаменталин, метазахлор, метолахлор-S, линурон, изоксафлутол.

Таблица за употреба

ПродуктОпаковкаДоза
АТПОЛАН СОЙЛ МАКС20 л50 мл/дка